Ratkaisu kannattavaan maatalouteen


haikku

RANCHISING®

monistaa liiketoimintakokonaisuuden. Se on todistetusti kannattavaa toimintaa. Ketjussa jokainen on paras. Konseptin arvot edistävät luonnon monimuotoisuutta sekä ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia.

Ranchising®-yrittäjyys on ketjumuodossa toteutettavaa maatilayrittäjyyttä, jossa kaikki yrittäjät jakavat samat toiminnan perusarvot. Tuotannon laatuun ja tuotteisiin liittyvät tekijät ovat yhtenevät ketjun kaikissa tuotantopaikoissa. Tuoteosaaminen, myynnin ja markkinoinnin ratkaisut sekä ketjuilme jaetaan koko ketjun tasolla.

» Näytä: Ranchising®-yrittäjyys

Ranchising® antaa viljelijälle ja hänen perheelleen mahdollisuuden hyvään elämään maatilalla. Mielekäs tekeminen tuo toimeentulon ja aikaa perheelle sekä harrastuksille. Hyvin suunniteltu tuotantokokonaisuus luo turvallisen pohjan yrittäjyydelle.

Vähemmän on enemmän

 • Vähemmän kannattamatonta työtä – enemmän kannattavaa maataloutta
 • Vähemmän isoja investointeja – enemmän kestäviä resurssiviisaita ratkaisuja
 • Vähemmän stressiä – enemmän hyvinvointia
 • Vähemmän huolta huomisesta – enemmän aikaa itselle ja perheelle

Kestävää ruokatuotantoa, jonka herkullisuus tekee kannattavaksi!

Ranchising® lisää kuluttajien tietoisuutta tuotteen alkuperästä, jäljitettävyydestä ja ainesosien turvallisuudesta. Taloudelliseen toimintaan liittyy sosiaalinen ja ekologinen vastuu. Vastuullinen toiminta tyydyttää ihmisten nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta omien tarpeidensa tyydyttämiseen.

Ranchising® – takaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin sekä kestävän ja kannattavan maatilayrittäjyyden. Maanviljelyn, karjankasvatuksen ja suoramyynnin kokonaisuudesta luotu toimintamalli on monistettu franchising-periaatteella.

Ketjuun liittyvät maatilat saavat käyttöönsä toimivaksi testatut ratkaisut. Ne kattavat mm. tuotannon järjestämisen, viljelysuunnitelmat, eläinten kasvatusmallit, valmiiksi brandatyt tuotteet sekä myynnin ratkaisut.

Kokonaisuus sisältää myös koulutuksen, laadunvarmistuskäytännöt sekä jatkuvan tuen ja tuotekehityksen yrittäjien käyttöön. Elämän muutosta ja uutta suuntaa maaseudulla hakeville tämä on valmis ja koeteltu malli.

» Piilota: Ranchising®-yrittäjyyshaikku-syvatty

Ranchising® 4 Finland: Hyvätuuli Highland

Hyvätuuli Highland’in lihassa maistuu elämä ja eettisyys, ei tehotuotanto. Liha on vaativan asiakkaan ja kokin laadukas ja eettinen valinta.
Hyvätuuli-suoramyynnin huolellisesti suunniteltu myymäläkonsepti tarjoaa linjakkaan brandin ja markkinointityökalut aina reseptejä myöten. Kuluttaja näkee koko tuotantoketjun, mikä varmistaa luotettavan ja positiivisen mielikuvan.

» Näytä: Hyvätuuli Highland

Hyvätuuli Highland – takaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin
Vähemmän on enemmän – malli eläintuotannossa maksimoi lihan maun, ei määrää.
Sekä peltoviljely, että eläintuotanto on haluttaessa toteutettavissa luomutuotannon periaatteiden mukaisesti.
Kaikki tuotettu liha myydään omista tilamyymälöistä. Näin saavutetaan merkittävästi parempi tuotto, jolloin kannattava toiminta saavutetaan jo melko pienellä eläinmäärällä. Tuotanto on eettisesti kestävää. Valmiiden lihajalosteiden koko tuotantoketju on läpinäkyvä ja kuluttajan jäljitettävissä.
Peltoviljely ja laidunalueet suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti. Eläimet ryhmitellään eri laitumille sukupuolen ja tuotantovaiheen mukaisesti. Yrittäjät valmennetaan eläinten siirtelyyn, hoitotoimiin ja poikimisten valvontaan. Ranchising® yrittäjät tukevat työssä toisiaan
Työn sujuvuus ja työturvallisuus ovat selkeästi parempia kuin yksin toimintaa aloittelevalla. Se lisää myös eläinten hyvinvointia. Ranchising®- konseptissa eläinten hoitotyön sitovuus ja kuormittavuus on pienempi. Maatilat eivät toimi uuden tuotantosuunnan kanssa yksin, vaan saavat käyttöönsä pitkän kokemuksen tuotantotavan käytössä.
Kun maatila voi hyvin ja liiketoiminta kannattaa, takaa se myös eläinten hyvinvoinnin koko elinkaaren ajan, syntymästä herkulliseen tuotteeseen saakka.

» Piilota: Hyvätuuli Highland


Yrittäjätarinat

» Näytä: Yrittäjätarinat

Esko Rissanen

Halusin irti lypsykarjan sitovuudesta

Suvun karjatilan jatkaminen oli luonnollinen valinta, ja niinpä Nurkkalan tila tuli hoitoomme sukupolvenvaihdoksen kautta vuonna 1992. EU:hun liittymisen ja markkinakehityksen myötä lypsykarjan kasvatus alkoi kuitenkin käydä raskaaksi.
Lihan ja maidon tuottajahintojen tippuessa vaihtoehtoina olivat joko tuotannon määrän kasvattamiseksi – käytännössä suurempaan navettaan ja päälukuun satsaaminen – tai uuden suunnan miettiminen.
Päätimme naapuritilan isännän kanssa keksiä jotakin muuta.
Kun tutustuimme highland cattleen, alkoi jalostua idea sopimusperusteisesta yhteistyöstä, joka varmistaisi molemmille enemmän vapaa-aikaa ja rennomman arjen – ja kaiken lisäksi ilman valtavaa lainataakkaa.
Hyvätuuli Highland perustettiin vuonna 1999 ja seuraavana vuonna koko karja vaihtuu ylämaankarjaan. Vähään tyytyvä, ulkolaitumilla viihtyvä ja herkullisen lihan tuottava highland cattle oli jälkeenpäin ajatellen juuri oikea vaihtoehto.
Esko Rissanen, Hyvätuuli-kasvattaja vuodesta 1999


Matti Kauhanen

Ilman valtavaa velkataakkaa

Ajatus ylämaankarjan kasvattamisesta lähti, kun pohdimme naapuritilan isännän kanssa, että jotain muutakin kuin töitä pitäisi mahtua elämään. Omat lapseni olivat pieniä, ja halusin enemmän aikaa perheelleni.
Lihakarjaa meillä oli ennestäänkin. Edessä olisivat kuitenkin olleet miljoonainvestoinnit velkarahalla, jotta tuotantokapasiteetti oltaisiin saatu nykyaikaiseksi. Tarvetta olisi ollut uudelle navetalle ja suuremmalle peltoalalle.
Esko oli nähnyt maatalousnäyttelyssä highlandeja – siinä oli nauta, joka ei kaipaa kattoa tai seiniä edes talvella, vaan pärjää Suomen oloissakin ulkosalla koko vuoden, kunhan ruokaa tuo. Ja hintakin oli kohdallaan, joten saisimme pienemmästä pääluvusta paremman katteen, mikä turvaisi talouden.
Teimme Eskon kanssa kunnon yhteistyösopimukset – ja ihan paperille. Perinteisestihän maataloudessa kaikki sopimukset on tehty vain suupuheilla. Olimme molemmat sitä mieltä, että liiketoiminnastahan tässä on kyse, eikä se asioiden laittaminen paperille ole mikään epäluottamuslause.
Kun kaikki on sovittu ja yhteiset tavoitteet selvät, on yhteistyö sujunut hienosti. Tuotantoresurssit ja työt on jaettu yhteisesti, samaten laitumet ja karja – ja tietysti tuotto myös.
Matti Kauhanen, Hyvätuuli-kasvattaja vuodesta 1999


Arto Pohjolainen

16 vuotta oravanpyörässä riitti

Oma tarinani maatalon isäntänä alkoi rakastumalla. Olin ehtinyt tehdä 16 vuotta toimistotyötä, ja oravanpyörässä juokseminen alkoi kyllästyttää. Sitten kävi niin, että kaupunkilaispoika löysi vaimon maalta.
Naapuritilalla oli kasvatettu ylämaankarjaa yhdessä toisen tilan kanssa jo vuodesta 1999. Juteltuamme hetken Matti ja Esko ehdottivatkin yhteistyötä – ja pari kuukautta myöhemmin meille tulivat ensimmäiset highlandit. Pääsimme valmiiseen pöytään, kun Esko ja Matti olivat tehneet hyvän pohjatyön. Siitä iso kiitos heille!
Tottakai luomukasvatus ja koko toiminnan eettinen tausta olivat meille tärkeitä, kun mietimme mukaan lähtemistä. Se, että eläimillä on hyvä olla, tarkoittaa, että myös kasvattajalla on hyvä olla. Ja maistuuhan tuo myös lautasella paremmalta, kun tietää, että siinä se on omalla pellolla, metsäniityllä puhtaassa ympäristössä kasvanut.
Arto Pohjolainen, Hyvätuuli-kasvattaja vuodesta 2008

» Piilota: Yrittäjätarinat


Tuotantosuuntana suoramyynti

» Näytä: Tuotantosuuntana suoramyynti

myymala_sisa

Suoramyyntitoiminnan tavoitteeksi asetettiin tilojen kannattavuus kohtuullisella tuotantomäärällä. Tuotteistuksella ja omalla myyntityöllä tuottajahinta saadaan moninkertaistettua. Investoinnit, tuotantoon kuluva työmäärä ja toiminnan riskit pysyvät kohtuullisina. Merkittävää on myös riskien luonne: tuottajahinnan muodostuminen on oman toiminnan seurausta, joten siihen pystyy vaikuttamaan.
Lähes 15 vuoden suoramyyntitoiminnan jälkeen Hyvätuuli Highlandin tuotanto ja myyntitoiminta ovat vakiintuneet. Toiminnan edelleen kehittäminen jatkuu tuotteistuksessa ja markkinoinnissa.
Kuluttajat tarvitsevat entistä enemmän tukea ohjeiden ja esivalmistuksen muodossa. Eri sesonkien kysyntä ja toisaalta hukan minimointi tekevät kehittämistyöstä haasteellisen. Jatkuvan muutoksen kohteena on myös se, mitä ja kuinka tuotannosta kerrotaan kuluttajille.

» Piilota: Tuotantosuuntana suoramyynti


Jakamismaatalous

» Näytä: Jakamismaatalous

pellolla
Ensimmäisessä Hyvätuuli Highland – yksikössä Jäppilässä on kehitetty useamman maatilan yhteistyöyrittäjyyttä jo 20 vuoden ajan. Yhteistyön toteutus perustuu tiloilla olemassaolevien resurssien tehokkaampaan käyttöön, jakamalla ne kaikkien yhteistyötilojen hyödynnettäviksi.
Toimintatapaa voi hyvällä syyllä kutsua jakamismaataloudeksi.
Kiteytettynä jakamismaatalous tarkoittaa toimintaa, jossa:

 • Tuotot jaetaan
 • Kulut jaetaan
 • Työt jaetaan
 • Riskit jaetaan
 • Yhteistyön tärkein työkalu on yhteinen tavoite. Yhteistyösopimuksella määritellään toimintatavat, joilla yhteisesti sovittuun tavoitteeseen päästään. Tavoite on myös toiminnan kehittämisen väline; jos kehitysidea tukee tavoitteen parempaa toteutusta, se hyväksytään kokeiluun.

  » Piilota: Jakamismaatalous


  Ranchising-tiimi

  esko_rissanen
  Esko
  Rissanen
  +358400658953
  matti_kauhanen
  Matti
  Kauhanen
  +358400719051
  sami_lehto
  Sami Lehto
  +358403545599

  Sinustako Ranchising®-tilallinen?

  Jos olet kiinnostunut Ranchising®-toiminnasta, ota yhteyttä asiantuntijaamme Sami Lehtoon, puhelin 040 354 5599 tai sähköposti: sami.lehto@ranchising.fi

  Haluaisitko nauttia arjesta hyvän tuulen maatilalla? Tee Ranchising®-sopimus ja liity Hyvätuuli-tuottajien tyytyväiseen joukkoon.  Lue lisää!

  Tutustu myös meistä kirjoitettuihin

  lehtiartikkeleihin.

  Kauttamme saat:

  • Yhteistyövalmennukset ja sopimusavun
  • Koulutuksen eläintenhoitoon
  • Laatukäsikirjan ja valmiit ohjeistukset
  • Keskitetyn markkinoinnin, laadukkaan brändin ja myyntijärjestelmän
  • Jatkuvan puhelintuen.