Sopimusyhteistyö

Omavaraistalouden aikana maanviljelys oli sosiaalista yhdessä tekemistä.

Koneellistumisen, tilakoon kasvun ja viljelijäväestön vähenemisen myötä viljelijän ammatti on muuttunut yksinäisemmäksi puurtamiseksi. Naapuriapu ja talkootyö ovat jääneet tehokkuuden ja kiireen jalkoihin.

Voisiko näistä perinteisistä toimintatavoista jalostaa nykyaikaan soveltuvia ratkaisuja?

palkinnot

Yhtiö vai yhteistyö

Maatalouden rakenteet perustuvat perheviljelmien perinteeseen. Näiden rakenteiden muuttaminen, etenkin määräajaksi, on yhtiöittämisellä kankeaa. Viljelijöiden välisellä sopimukseen perustuvalla yhteistyöllä voidaan hakea etuja paljon joustavammin.

Pohdittaessa yhteisen tekemisen muotoa, toiminnan luonne ratkaisee paljon. Mikäli yhteistyön tärkein arvo on omistaa suuria omaisuuseriä, yhtiö lienee paras vaihtoehto. Jos taas tavoite on toiminnan ja olemassa olevien resurssien hyödyntämisen puolella, maatilojen välinen sopimusyhteistyö on harkinnan arvoinen asia.

Yhteistyön hyöty voi syntyä työn helpottumisena, vapaa-ajan lisääntymisenä tai taloudellisen tuloksen parantumisena. Työn vaihdannalla työ tehostuu erikoistumisen myötä. Tuotantopanosten hankintojen yhdistämisellä vaikkapa kylvötyön voi suorittaa samoilla siemenillä ja kiertokokeilla. Jos yhteistyö suunnitellaan jo viljelysuunnitelmia tehtäessä, voi naapurusten vierekkäiset peltolohkot ryhmittää samaan käyttöön. Sadon korjaaminen samaan laariin jakaa satoriskiä. Yhteisen sadon myynnissä rekkakuormat täyttyvät helpommin, joten mittakaavaetu on sieltäkin löydettävissä.

Tavoitteellisuus

Hyvätuuli-yhteistyö aloitettiin lähes parikymmentä vuotta sitten. Toiminta on kehittynyt ja muuttunut useaan kertaan, joten sopimuksia on muutettu tarpeen mukaisesti. Viimeiset lähes viisi vuotta yhteistyötä on tehty kolmen tilan keskinäisellä sopimuksella.

Hyvätuuli-yhteistyöryhmässä peltoviljely nähdään karjanhoidon raaka-aineena, karja puolestaan suoramyynnin raaka-aineena. Tästä kokonaisuudesta on sovittu työnjaon, tuottojen, kulujen ja riskien osalta yhteistyösopimuksella. Muun toimintansa yhteistyötilat hoitavat kukin tavallaan.

Viljely-yhteistyöllä pystytään hyödyntämään tehokkaammin peltojen käyttöä. Laiduntaminen, rehuntuotanto tai myyntikasvit tuotetaan parhaiten soveltuvilla pelloilla hallinnasta riippumatta. Viljelytyö tehostuu useamman koneen ketjuilla, karjanhoidossa työnvuorottelulla hankimme vapaa-aikaa ja lomitusyhteistyöllä mahdollistamme vapaa-ajan hyödyntämisen. Tärkeä osa on myös työn sosiaalisuuden lisääntyminen, niin toteutuksessa kuin päätöksenteossakin.

Yhteistyön perusta on se, että kaikki osapuolet hyötyvät siitä. Kumppaneiden erilaisuus on otettava rohkeasti vahvuutena, mutta erilaisille asioille täytyy pystyä määrittämään arvo. Parhaimmillaan keskustelevan pienryhmän osaaminen, jossa jokainen täydentää kokonaisuutta, on paljon enemmän kuin osiensa summa.

Sinustako Ranchising®-tilallinen?

Jos olet kiinnostunut Ranchising®-toiminnasta, ota yhteyttä asiantuntijaamme Sami Lehtoon, puhelin 040 354 5599 tai sähköposti: sami.lehto@ranchising.fi

Haluaisitko nauttia arjesta hyvän tuulen maatilalla? Tee Ranchising®-sopimus ja liity Hyvätuuli-tuottajien tyytyväiseen joukkoon.  Lue lisää!

Tutustu myös meistä kirjoitettuihin

lehtiartikkeleihin.

Kauttamme saat:

  • Yhteistyövalmennukset ja sopimusavun
  • Koulutuksen eläintenhoitoon
  • Laatukäsikirjan ja valmiit ohjeistukset
  • Keskitetyn markkinoinnin, laadukkaan brändin ja myyntijärjestelmän
  • Jatkuvan puhelintuen.